Stadswandeling

Kloosterwandeling

Kloostergemeenschappen, behoren tot de oudste nog bestaande religieuze-, onderwijskundige- en gezondheidszorg- fenomenen in de stad Utrecht. In de loop van de geschiedenis stichtten ze verschillende soorten behuizingen, nogal eens in combinatie met gasthuizen, en in de 20e eeuw begonnen kloosterlingen met

Tuindorp

De 20e eeuwse uitbreidingswijk van Maartensdijk, in 1954 door Utrecht geannexeerd, kent een dorps aandoende geschiedenis, waarin de veldwachter, de vrijwillige brandweer, vele middenstanders (70 winkels en neringen) , het verenigingsleven en de kerken en scholen een rol spelen. Maar