(in voorbereiding) Werktitel: Het Franciscaanse ideaal, van Ariëns tot Vocking

Pater Frans Vocking in 1972 als ‘lopende band-arbeider’ in bandenfabriek UBO te Utrecht.

Ik werk aan een nieuw boek:

Werktitel: Het Franciscaanse ideaal, van Ariëns tot Vocking. Een sterk door religie, idealisme en politiek getekende geschiedenis die zich, vóór en ná de belangrijke jaren zestig, onder andere in Utrecht afspeelde.  Spil in het boek is Frans Vocking (1936-2014), een telg uit de Utrechtse slagersfamilie, eertijds een kapucijnen priester-arbeider bij de UBO bandenfabriek (‘Imam Fokking’). Hij en andere idealisten, waaronder twee kloosterzusters (tegen de zin van hun kloosterorde in), woonden in een religieus-politieke commune in Overvecht. Pater Frans, regelmatig in het nieuws, ging ook wel voor in eucharistievieringen en deed pastoraal werk. Zijn ‘linkse’ preken riepen wisselende reacties op.

Dat ‘gemengd wonen’ van die religieuzen, haalde destijds alle media en ‘Rome’ bemoeide zich ermee. Frans en zuster Mariëtte Becker trouwden om twee tehuiskinderen uit Colombia te adopteren. Het religieuze kleurde geleidelijk naar politiek activisme ten behoeve van ‘gewone mensen’, hulpvragenden en migranten. Frans was mede-oprichter van de Utrechtse afdeling van de PPR en enkele keren directeur van een aantal instellingen die voor jongeren, migranten of kwetsbaren opkwamen en hij vervulde vele vrijwillige bestuursbanen in die sfeer.

(in voorbereiding) Werktitel: Het Franciscaanse ideaal, van Ariëns tot Vocking
Tags: