Van Statie naar Waterstaat

Onderdrukking is van alle tijden, maar als gerechtvaardigd beleden uitsluiting, kan licht leiden tot triomfalisme bij de achtergestelden. We wandelen langs enkele adressen van schuilkerken, zoals de kapel van het Arkelconvent Onder de Linden, over de Palmietenkapel en de Noda en laten de historie, waarover we onderweg royaal struikelen, niet liggen.
We eindigen bij de triomfalistische neo-klassieke tempel van Augustinus aan de Oudegracht.

Duur ca 2 uur (e.v.t. extra 0,5 uur), start: Nieuwegracht 165. finish: Oudegracht 69.

Van Statie naar Waterstaat