Tuindorp – Een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw

Ongeveer duizend jaar geleden begonnen mensen te pionieren in het gebied waar zich nu de Utrechtse stadswijk Tuindorp bevindt. Gevaarlijke moerassen werden tot bewerkbare gronden getransformeerd, gecombineerd met de winning van de brandstof turf.

De bewoners, hoveniers en turfstekers, werden in de jaren dertig van de 20e eeuw verdreven voor de nieuwbouw van Tuindorp. Sommigen vestigden er een winkel of ventten er hun waren uit. Bouwer Willem Godijn onderhield met zijn N.V. de Stadswoning lange tijd een warme band met de nieuwe bewoners die elders niet geĆ«venaard lijkt en waarvan Tuindorp’s Belang een uitvloeisel is. Tot ver na de oorlog was Tuindorp een zelfvoorzienend dorp met 74 gespecialiseerde winkels, eigen brandweer, veldwachters en gemeentelijk (hulp)secretariaat. Verenigingen, scholen en kerkgenootschappen versterkten gemeenschapsvorming en nabuurschap, soms gekenmerkt door verzuilde verhoudingen en vastgelegde moraal. In de jaren zeventig raakte dit alles ingrijpend veranderd. Nu resten voornamelijk herinneringen, foto’s en documenten.

In dit boek is getracht een compleet overzicht te geven van alle winkels, bedrijven en andere nering in Tuindorp. Ook ondernemers die hun zaak buiten de wijk dreven zijn in het overzicht opgenomen, evenals niet-commerciƫle bedrijvigheid, zoals kerken en scholen.

Tuindorp, een bedrijvige gemeenschap in de 20e eeuw, geschiedenis van Tuindorp’s bouwlocatie, het ontstaan van- en het leven in Tuindorp, 24 november 2001: 350 pagina’s, Tweede herziene druk.

Een link naar de website van de uitgever vindt u hier.

Tuindorp – Een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw
Tags: