Meesters voor god en kerk

Meesters voor god en kerk, De familie Brom, hun edelsmidse en knechten te
Utrecht (1856-1962) Valkhofpers 2014

De edelsmeden Brom schiepen tussen 1856 en 1962 met hun knechten kunstwerken uit goud en zilver, brons en emaille, edelsteen en kostbare stoffen. Gerard Bartel was geelgieter en koperslager; zijn zoon Jan Hendrik ontwikkelde zich van ambachtsman tot kunstenaar en directeur van een ‘kunstfabriek’ met bijpassende schoorsteen en de nog jonge Jan en Leo Brom mengden zich in het Utrechtse kunst- en kunstenaarsleven. Enkele van hun producten zijn: De gouden muze aan de Utrechtse stadsschouwburg, de kanunnik Hugo Wystinc in zijn fonteinschaal in de Dom-pandhof, het erezwaard voor generaal Eisenhower, als dank voor de bevrijding van Nederland en duizenden andere stukken.

Jan Eloy Brom, de ‘zilverman’ en ontwerper was vanaf 1915 artistiek leider van de smidse en Joanna en Hildegard Brom produceerden kleurrijke emailles en paramenten. Hun broer mr. Paul Brom haalde voor de smederij opdrachten in Zuid-Amerika binnen. Leo, de beeldhouwer en ook directeur, stuurde vooral het koper- en ijzersmedende personeel aan en veroorzaakte en passant de juridische casus: ‘De Kantharos van Stevensweert’. Ik volg in dit boek niet alleen de familie Brom, maar ontruk ook veel van deze medewerkers aan de vergetelheid, want zij werkten in alle anonimiteit ter meerdere glorie van het bedrijf. Door deze collectieve biografie ontstaat een nieuwe kijk op ‘het fenomeen Brom’.

Bestellen kan bij de uitgeverij Valkhof Pers.

Meesters voor god en kerk
Tags: