Lijst met andere publicaties

(In voorbereiding) De schilderende Tuindorpse pastoor J. Kroon,  een Groningse slagerszoon.

Tuindorpse veldwachtersvrouw (over de vrouw van Veldwachter Coeleman, in 2018 102 jaar oud). In het periodiek van de Vereniging Tuindorps Belang. 2017

Utrechts verteller over nationale historie 1905 – 2006. Necrologie betreffende Dr. A. van Hulzen, periodiek van de vereniging
‘Oud Utrecht’, april 2007.

De familie van Lindert te Mook, historisch periodiek van Heemkundekring De Grenssteen te Mook, november 2000.

Herinneringen aan de kruidenierswinkel van Thüring, later Jorna, in de Cattenhagestraat, In co-auteurschap met Henk Schaftenaar, In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, oktober 1998.

De familie Hufen 200 jaar te Naarden, In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, april/maart, publicatie in juli 1998 (Komst Johann D. in 1797; vertrek Maria Anthonia in 1997).

Tussen Naarden en het Roomse Rijk, de families Heshuysen en Thierens en de Hamburger Postdienst, ‘Tussen Vecht en Eem’, 4 december 1997.

Drie soldaten van Oranje kwamen uit Tuindorp, over drie broers (en het gezin-) Asselberghs, in het Stadsblad, 19 november 1997.

Zeven generaties Thierens en hun betekenis voor Naarden, Omgewerkt tot ‘vijf generaties Burgemeesters Thierens’, In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, december 1997

Johann Diderich Hufen, in themanummer: zo kwamen zij naar Nederland van de werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Jrg. 23 nr. 4, december 1997

Wie was Nancy? Kanttekeningen bij een briefje uit 1814. In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, oktober 1996

Dr. A. van Hulzen 90 jaar!, In Zannekin Nieuwsbrief, Ieper, België, september 1995

Dr. A. van Hulzen 90 jaar, Stukje over Van Hulzen in interviewstijl, voorpagina van Het stadsblad, 24 augustus 1995

De oorsprong van het oventje in het burgerweeshuis, In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, juli 1995

De betekenis van de familie De Roeper voor Naarden, In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, juli 1994

De nadagen van Tuindorps basilica, voorpagina ‘Het Stadsblad’ Utrecht, begin mei 1994

Genealogie van het geslacht Hufen en de geschiedenis van de Vollmeierhof Der Hüven te Cantrup in het Duitse. Eigen uitgave verspreid onder verwanten, 15 augustus 1992

De opheffing van de Hamburger Postwagen, In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, juli 1992

De Hamburgerpost en de concurrentie, In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, juli 1991

Johann Hufen en de Hamburgerwagen, In De Omroeper, Stichting Vijverberg, Naarden, april 1991.

Lijst met andere publicaties
Tags: